Disclaimer voor https://anytimersapp.web.app en de Anytimers applicatie

Marco, hierna te noemen Wij, verleent u hierbij toegang tot https://anytimersapp.web.app ("de Website") en de Anytimers app ("de App") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Wij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spant zich in om de inhoud van de Website en de App zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website en in de applicatie aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wij. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website en in de applicatie onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen in de app. Wij oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via anytimersapp@gmail.com. Voor op de Website en in de App opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Onder geen enkele omstandigheden zijn Wij aansprakelijk te stellen voor schade of verlies van iedere aard die zijn opgelopen als resultaat van het gebruik van de Website, de App of het vertrouwen op informatie die beschikbaar wordt gesteld op de Website of in de App. Jouw gebruik van de Website en de App en vertrouwen op de informatie op de Website en in de App is volledig op eigen risico.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wij en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst bijgewerkt op 08-07-2020