De ontwikkellaars van de Anytimers applicatie (“We”, “Wij”) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: anytimersapp@gmail.com Anytimers App Website

Marco is de Functionaris Gegevensbescherming van de Anytimers applicatie en is te bereiken via anytimersapp@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gebruikersnaam en/of voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken met de applicatie, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten bij het gebruik van de applicatie
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over applicatiegebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anytimersapp@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wij analyseren jouw gedrag bij het gebruik van de applicatie om daarmee de applicatie te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites en de Anytimers applicatie waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

Geautomatiseerde besluitvorming

De Anytimers applicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Wanneer dit in de toekomst wel het geval zal zijn, word je vroegtijdig en alvorens het invoeren van de geautomatiseerde besluitvorming via deze pagina, de Anytimers applicatie en/of via een emailbericht geïnformeerd hierover.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Door de gebruiker opgenomen video’s of gemaakte foto’s, die zijn gelinkt aan het vastleggen van een ‘adt’, worden na een termijn van 7 dagen verwijderd. Dit met de reden dat het langer bewaren van deze data niet noodzakelijk wordt gevonden. Wij kunnen echter niet voorkomen dat een gebruiker deze gemaakte werken opslaat, indien je direct of indirect toestemming hebt gegeven aan een om de gemaakt werken te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De ontwikkellaars van de Anytimers applicatie delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Advertenties en marketing
   AdMob
   • Doel: Gepersonaliseerde advertenties kunnen weergeven in de Anytimers applicatie.
   • Gegevens: De door jou verstrekte gegevens en surfgedrag.
 • Cloud Computing Services
   Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Digitalocean
   • Doel: Het kunnen leveren van de services die de Anytimers applicatie biedt.
   • Gegevens: Alles wat jij vastlegt bij het gebruik van de Anytimers applicatie.
 • Communicatie en chatten met gebruikers
   Firebase Cloud Messaging
   • Doel: Jou kunnen informeren wanneer er een update is in één van jouw Anytimers groepen of jouw groepsgenoten kunnen informeren wanneer jij iets hebt vastgelegd of aanpast.
   • Gegevens: Hier worden gegevens over jouw gebruikersgegevens, apparaat gegevens, gegevens over jouw groepen, gegevens over jouw ‘anytimers’ en/of ‘anytimers’ van jouw groepsgenoten voor gebruikt.
 • Functionaliteit en infrastructuur optimalisatie
  1. Amazon Web Services
  2. Cloud Firestore
  3. Cloud Function for Firebase
  4. Firebase Hosting
  5. GitHub Pages
  6. Cloud Storage for Firebase
  7. Digitalocean Droplets
  8. Digitalocean Kubernetes Engine
  9. Digitalocean Spaces
  10. Digitalocean Load Balancers
  11. Digitalocean Volumes
  12. Digitalocean Managed Databases
  13. Google App Engine
  14. Heroku

  Deze functies en infrastructuren worden gebruikt om de services te kunnen leveren die de Anytimers applicatie biedt (bijvoorbeeld het kunnen delen van jouw gemaakte ‘adt’ video’s). Hierbij worden gegevens gebruikt die jij verstrekt bij het gebruik van de Anytimers applicatie.

 • Gebruikersaccount registratie en authenticatie
   Firebase Authentication
   • Doel: Jou kunnen authentiseren bij het gebruik van de Anytimers applicatie en de door jou gemaakte inhoud kunnen linken aan jouw account.
   • Gegevens: Jouw emailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en gebruikers identificatienummer worden hiervoor gebruikt.
 • Web en smartphone analyse
  1. Google Analytics for Firebase
  2. Google Analytics
  3. TestFlight

  Deze services worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe jij gebruik maakt van de Anytimers applicatie. Hiervoor worden gegevens verzamelt die worden gegenereerd wanneer jij de Anytimers applicatie gebruikt.

 • Applicatie prestatie monitoring
  1. Crashlytics
  2. Firebase Performance Monitoring
  3. Firebase Crash Reporting
  4. Firebase Remote Config

  Deze services worden gebruikt om de prestatie van de Anytimers applicatie te monitoren. Hiervoor worden foutgegevens en loggegevens verzamelt tijdens het gebruik van de Anytimers applicatie, zodat wij onze services goed kunnen blijven leveren.

 • Testen van de applicatie
  1. Firebase Remote Config
  2. Google Play Console
  3. TestFlight
  4. Crashlytics

  Deze services worden gebruikt om vroegtijdig fouten te ontdekken in de programmatuur van de Anytimers applicatie, zodat wij onze services goed kunnen blijven leveren. Hiervoor worden foutgegevens en loggegevens verzamelt tijdens het gebruik van de Anytimers applicatie. Deze gegevens worden vervolgens met ons gedeeld om te kunnen analyseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Anytimers applicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste van de applicatie wordt opgeslagen in het geheugen van je computer, tablet of smartphone. De Anytimers applicatie gebruikt cookies met een technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de applicatie naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de applicatie goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw gedrag tijdens het gebruik van de applicatie bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste gebruik van de applicatie hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar anytimersapp@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anytimersapp@gmail.com. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Laatst bijgewerkt op 08-07-2020